Teori U & meditation

Ring og hør hvordan en Workshop kan sammensættes der tager udgangspunkt i dine eller virksomhedens værdier som processen ønskes at medbringe sig.’
Det vigtigste ‘redskab’ er dig selv i denne nye ledelsesteknologi, fordi forbindelsen til lederens eget essentielle selv vil blive at være mere frigjort fra det erfaringsbaserede ego. Læs også hvad Lederen skriver om Teori U og K magasinets klumme om teori U. Læs mere nedenfor om teorien.

Otte Scharmer, som har skabt Teori U, skriver om en ny lærings- og ledelsesteori og metode, hvor det ikke handler om at gentage fortiden, men at deltage i at skabe fremtiden, mens den opstår. U-formen, som er en bevægelse, beskriver denne, hvor mennesket slipper gamle måder at erfare, opleve/mærke og se på, til at kunne tænke og handle mere kreativt og skabe en mere spirende og positiv fremtid. Den tilstand er et sted hvorfra det enkelte menneske handler med et åbent sind, åbent hjerte og åben vilje. Herfra kan der skabes mere rette løsninger på fremtidens udfordringer som kaldes ”PRESENCING”.
Presencing kan forstås ud fra: ”sensing” (sansning) og ”presence” (nærvær i nuet). Herfra findes en større mulighed til at handle mere kollektivt bevidst, og ikke individuelt orienteret, fx ‘what´s in it for me’ (ego-orienteret)

U-bevægelsen kan føles som en personlig process eller en gruppeproces gennem fem grundlæggende bevægelser:

1. Kooperativ Initiering: At knytte en ny forbindelse og lytte til andre og se det som opleves meningsfuldt

2. Kooperativ sansning: At iagttag og søg hen til de steder/ressourcesteder som der findes største muligheder i. At lytte til både krop, sind med et åbent hjerte.

3. Presencing: Skab forbindelse/interaktion til dit eget autentiske sted gennem vilje, reflektioner i stilhed og derved lad den forståelse og viden spire frem

4. Kooperativ skabelse: Skab en prototype af det nye mikrokosmos og udforsk fremtiden gennem handling

5. Kooperativ udvikling: Frembring innovative økosystemer ved at se og handle ud fra denne helhed, som er ved at opstå.

Meditation, udvikling og proces handler netop om at skabe sådan rammer for at arbejde med bevidsthedens lag. Kontakt Pia Kornval på 4079 2245