PsykoSpirituel Coaching

PsykoSpirituel coaching er coaching på sjælsplan med fokus på nutid og fremtid.

Der arbejdes med at etablere og styrke din forbindelse ind til din essens. Den du virkelig er – autentisk, med forbindelse til din sjæls nærvær. En relation ind til dig selv, som giver dig sande svar om hvad du skal og vil, hvorfor, hvordan du kommer derhen. Denne kontakt er din bedste støtte på din vej i livet.

På nænsom vis lærer du at opleve din egen sjælsessens. Det er en dyb indre energitilstand, som indeholder viden og bevidsthed. Tilstanden rækker ud over tid og rum, er fri af negative følelser og logik. Tilstanden er dyb og indeholder viden ved, forstår og tilgiver.  Det er en nærværende og ubetinget kærlig energitilstand.
Under sessionerne guides du nænsomt og vedholdende hen mod denne tilstand  igen og igen alt afhængig af dit behov, ønsker og ressourcer.

Sideløbende arbejdes med blokeringer og negative tanke-, føle- og adfærdsmønstremønstre. Arbejdet foregår terapeutisk, mentalt og kropsligt med visualisering helt ned på molekyle og celleplan ved brug af energetiske teknikker. Herved hjælpes du og får redskaber til at slippe gamle overbevisninger, som ikke længere tjener dig, men måske begrænser dit livsFlow.

Du åbner op for kraftfuldt og fantastiske ressourcer, kvaliteter og energier, som du vil kunne integrere og benytte i din hverdag. På denne måde tager du konstruktive og bevidste skridt ind i virkeliggørelsen til at opnå succes som du længes efter, ønsker eller drømmer om – og som du fortjener!