Samtaleterapi & Coaching

En ‘Samtale Session’ er Coaching/terapi kombinerede med forskellige redskaber. Samtale Session består af en række forskellige ‘FLOW’ redskaber kombinerede med solid viden om din krop og psykes evne til selvhelbredelse.

Samtale session – hvilke behov har du?
Samtale terapi: Kvinder og mænd i overgangsalderen
Coaching/terapi: Livsstil, Mindfulness/Meditation, TeenAge, EksamenParterapi
Massage (Flow-Massage & Afspænding)
Åndedrætstræning (Flow-Breathing)
Yoga & åndedrætstræning (Body- & MindFlow)
StressCoaching (HeartMath træning Stress Relief System, biofeedback) Akupunktur (Akupunktur2000)

Søger du fx Coaching, pga. du gerne vil ændre på nogle mønstre, som har drevet dig til vanvid og gjort dig ked af det i flere år, så er det godt at benytte en Coach, som også har terapeutisk erfaring. Naturligvis afhænger det af problematikkens art, din situation og den ‘rygsæk’, som du kommer med. I mange tilfælde ved vi hvad problemet er, men kan ikke kommer videre. Ofte skyldes det, at det er fordi der er noget vi ‘overser’. Hvilket vil sige, noget vi ikke kan ‘se’, fordi vi har levet med det i så lang tid.

Jeg arbejder ud fra den teori om at alt er styrede gennem vores nervesystem. Ubalancer i nervesystemet svarer til ubalance i hormonsystemet, dvs biokemiske ubalancer i kroppen og sindet. Når man arbejder med sig selv, gennem fx coaching/terapi, så vil kroppen og sindet reagere på disse forandringer. Det påvirker nervesystemet positivt og derfor også psykisk og fysisk. Det skyldes at ’Flow-redskaberne’ som jeg benytter harmoniserer dit nervesystem. Der sker så at sige en omdirigering af dine følelser, tanker og handlinger i en retning som mere optimalt for dig, end hidtil! Du lærer at gå efter FLOW oplevelsen, som giver dig optimal energi, glæde, frihed fuld opmærksomhed og succes. Du coaches til at håndtere de følelser og tilstande som du givetvis kender til, men som du også oplever hindre dig i at komme videre. FLOW oplevelsen giver dig mere med andre ord mere klarhed og mindre modstand på dine tankemønstre og handlinger. Dermed kan du bryde det som ikke længere er gavnligt for dig. FLOW følelsen afhjælper derfor også stress og udvikler dine potentialer, så du kan leve i/med den bedste udgave af dig selv.

En Samtale Session har positiv effekt på det..
Fysisk:
Stress, søvnproblemer, migræne, hovedpine, smerter, spændinger, hjertebanken, åndedrættet mv.

Mentalt/psykisk: Tankemylder, stress, eksamens- angst, skilsmisser, livskriser, depression, sorg, angst, personlig udvikling privat og karrieremæssigt, koncentration, tænkning, hukommelse, overblik og selvkontrol, kreativitet, indlevelsesevne og problemløsning

Hvorfor virker Coaching? Fordi FLOW-redskaberne som jeg benytter sta­bilis­erer dit nervesys­tem, hvilket har en vitalis­erende effekt på svækkelser i immun­forsvaret og en positiv ind­virkn­ing på hele dit hor­monsys­tem, som styrer hele dit følelsesliv. Er der ubalance i nervesystemet produceres stress hormoner der sætter endnu mere ubalance videre i krop og sind. Men er der balance, som vi retter op på via FLOW-redskaberne, produceres lykkehormoner (DHEA)

Vidste du fx at omkring 95 % af vores livsstilssygedomme er under påvirkning af det mentale? Du har således store muligheder for at påvirke det kropsligt og psykisk – for det går begge veje!