Mindfulness Yoga StrechFlow

NYT HOLD!
At være Mindful, (bevidst nærværende med en indstilling af empati, åbenhed, tillid) er en medfødt evne og noget vi alle har i os.  Det som hindre de fleste mennesker i at være Mindful, hvilke vil sige være med det, som sker – behageligt som ubehageligt, og give slip på, at alt skal være på en bestemt måde, er at mange kæmper alt for meget, frygter eller går i panik. Det er meget naturligt at kroppen og psyken sætter ind med en form for kontrol (forsvarssystemet) Det interessante ved det er, at hjernen, som oftes vil reagere på det som allerede er sket, kan gribes i nuet! Vi er så at sige nødt til at bruge vores hjerne mere bevidst og godt, så hjertet og vores energisystem kan ånde og leve med mere ‘Flow i livet’. Disse forsvarsystemer er kendt  som mere eller mindre automatiske tankemæsssige overbevisninger og vaner, som fastholder bestemte selvoplevelse. Fx ‘Jeg duer ikke til noget bestemt’ (… som jeg egentlig længes efter) eller forestillinger om at ’sådan har jeg altid været’ osv.

Fra Stressfrygt til frygtløshed – skabes glæde og øget bevidsthed:
Frygten styrer vores beslutninger og handlinger langt mere end vi er klar over, netop fordi denne frygt er kendt og selvoplevede og dermed ubevidst for os. Så reagerer vi vanemæssigt. Når vi derimod holder hovedet koldt og hjertet varmt, træffer vi flere og flere sande beslutninger, som er langt mere enpatiske og enkelte. Rationelle beslutninger udspringer ganske enkelt ud fra et Mindful sind. Det vil sige, vi er rolige i stressede situationer, ud fra bevidste nærvær om hvad ske i og omkring os – vi behøver derfor ikke panikke!

Bevidst nærvær kan opøves gennem ‘Mindfulness Yoga StrechFlow’:
– Simplet Flowøvelser, som stilner sindet af
– Mindfulness øvelser, som kan praktiseres i løbet af ugen (tager 1-5 min)
– Yoga StrechFlow som afspænder og restituerer krop & psyke
– Flow i livets sundsheds- og livsfilosofi

Har du lyst og mod på at opleve en større del af dig selv, end blot de mere automatiske og selvkørende systemer, så tøv ej, men grib knoglen for tilmelding er nødvendig! Kontakt Pia Kornval på mob. 4079 2245.

Holdet oprettes i oktober, 2012. Der er kun plads til 10 deltagere! Glæder mig til at høre fra dig.