MeditationsCoaching

Opdag nøglen til nærværet og oplev indre ro, vilje og autensitet!Meditation kan bruges som en indre handling, hvor du lærer at træne koncentration og vilje, dvs at gå efter det som er mest optimalt for dig og det liv du har.
Med MeditationsCoaching lærer du at:
– meditere og opbygge din egen meditationspraksis.
– opøve Mindfulness psyke. Læs mere HER
– forstå og navigere i sindets strategier/vaner.
– arbejder med stilhed og viljen til at leve et autentisk og harmonisk liv.
– opdage betydningen af dine værdier, livsformål og/eller forstå identitet.
– arbejde/træne åndedrættet (et bedre energetisk afsæt, mere energi)
Under sessionerne guides du ind til det punkt i dig selv, hvor du oplever stilhed, indre ro, nærvær. Mange siger, at de får en oplevelse af møde sig selv. Undervejs vil du opleve du at komme i kontakt med forskellige emner i dit liv, som du måske ønsker at få dybere indblik i. Det handler derfor også om at forstå, hvorfor du ønsker at meditere.
En del af processen er, at lærer at styrer Sindets Strategier. Her inddrages Mindfulness redskaber og sindsprocesser/strategier for bedre at kunne lære at kontrollerer sindet og kroppens reaktioner. Sindet har nemlig for ‘vane’ at styre af vores tanker og følelser, som fysiologisk set er styrede gennem nerve- og hormonsystemet. Med effektive åndedrætsøvelser harmoniseres og stabiliseres dit nervesystemet, så du får et endnu bedre energetisk afsæt (energi). Det hjælper dig til at træne evnen til at bruge tanker bevidst og kreativt. Sundhedsmæssige forandring sker derfor løbende indeni dig selv og i dit liv, hvilket dine omgivelser også vil kunne opleve.
Hen ad vejen lærer du at obververe og evne at takle sindet, så du oplever en langt større og mere positiv del af dig selv. Denne Mindful oplevet bevidsthed lageres i kroppens celler, hjernen og hjertets pulsslag – og det er sundhed på flere planer der er tale om! Altsammen er det med til at guide og styrke dig i livet, så du evner at se mere klart, stå stærkt og frit i forhold til dine omgivelsers krav og normer. Det gør dig langt mere fokuseret og i stand til at træffe kreative, visionære og rigtige beslutninger for dit liv og virke.