Institutioner

Mindfulness & Yoga i Skolen

BorneYogaMindfulnessFlow i Livet tilbyder kurser og Workshops til brug af Mindfulness & Yoga Folkesskolen. Nedenstående er eksempler på kurser og Workshops, men der kan ligeså tilpasses andre kurser ift. skolen værdigrundlag og i forvejen eksisterende pædagogiske redskaber. Jeg har undervist unge, børn og voksne de sidste  år, både i Yoga og Mindfullness, senest ift. udskolingselever ift. eksamen og giver også Coaching til børn og unge.

 • 8 ugers Mindfulness forløb for skolens medarbejder:
  Mindfulness på egen krop og refleksioner ift. læringsrummet
 • Mindfulness i skolen og aktiviteter i læringsrummet:
  Opdelt efter indskoling, mellemtrin og udskoling.
 • SFO valghold Mindfulness & Yoga:
  Med Pia Kornval Hansen, Mindfulness & Yoga Instruktør
 • Udskolingselever ift eksamen: Mindfulness teknikker mv.
  Med Pia Kornval Hansen, Mindfulness & Yoga Instruktør
 • Retræte til skolens medarbejdere:
     3 dage m. Mindfullness og Yoga
 • Indføring af Mindfulness i skolen:
     Sparring og supervision.
 • Foredrag: Mindfulness’ gavnlige effekter i skolen.

Med den nye Folkeskolereform, skal skolerne byde ind med flere undervisningstimer, hvor bevægelse er en større integreret del af skoledagen. Den enkelte lærer skal således have handlingsanvisninger og simple redskaber til, hvordan bevægelse anvendes i praksis. Reformen fortæller blandt andet, at bevægelsesaktiviterne skal inkludere elever, hvor hvem at idræt og bevægelse ikke er nemt, samt have et didaktisk og pædagogisk læringsformål.

Efter læsning og skrivning er flyttet til 0. klasserne og Den Nye Folkeskolereform er trådt i kraft åbnes op for nye muligheder. Mange vil nok mene det modsatte, fordi vi står overfor store udfordringer. Det er her at Mindfulness i Skolen, nærvær, kommer ind i billedet. Vor samtid producerer flere og flere børn med diagnoser og børn og unge oplever i stigende grad stress, tankemylder, kropslig uro mv. Med Mindfullness lærer børn/unge hvordan nærvær føles og hvad det vi sige at være lysvågne inden bag øjenene. Børn og unge er byggestene til vores fremtid. De er elskværdige og det skal der værnes om!

Ligesom Mindfulness har en gavnlig effekt for medarbejderne i virksomheder, for sygemeldte med stress og smerterpatienter, så er Mindfulness nu ved at etablere sig i skoleverdenen. Hvis børne/unge træner evnen til at være Mindfull, flere gange i løbet af dagen, så vil både lærere og børn opleve ro og nærvær i læringsrummet. Disse gearskift gør at de kognivite evner udvikles og børne/unge oplever mere trivel og en langt større selvoplevelse.
Gennem Mindfulness oplevelser lærer børn og unge, hvordan de giver opmærksomhed til deres krop og følelser, også slapper de mere af i læringsrummet. Det drejer sig ikke om at pille rundt i følelserne, nærmere hvordan de håndteres og bringes i kontrol. De lærer, at rumme det som de oplever og dermed er det også nemmere at give plads til kammeraterne.

Mindfull aktiviteter i løbet af skoledagen, blot på 1-3 minutter, giver børn og unge fokus, ro i tankerne og  kropsbevidsthed. Mindfulness aktiviteter er ikke egentlige regler. Det drejer sig mere om at træne sig til at være rolig med det som er. Børn/unge lærer således hvordan de forbliver rolige gennem små aktivitetsøvelser i løbet af dagen eller gennem en lektion som f.eks i Idræt eller i forbindelse med et tværfagligt projekt, hvor de kan komme dybere. Det kan f.eks. være små lyttende øvelser til regn, fmærke kroppen, lyde på skolen, Mindfull spisning i spisefrikvarterne, Mindfull bevægelse med Yoga, bruge sanserne, slappe af med tankerne, fokusere, vejrtrækning. Kort og godt lære kroppens signaler/redskaber at kende, og hvordan de bruges til at skabe trivsel og ro. Sådan en opmærksom får os til at ville os selv og andre.

Læren/underviseren skal være fortrolig med øvelserne og selv erfare og forstå meningen og effekterne med Mindfulness, ligesom de skal sættes ind i de forskningsbaseret resultater bag Mindfulness. Underviseren skal lære at grounde, finde ro, spejle, hvad der opleves (via observatøren) Det kan bruges i f.eks læringsrummet til skabe en reklektion over det som kunne foregår af uro, ro eller andre ting i rummet. Når en lærer deler med ro, nærvær og opmærksomhed, så føler børn ikke skyld, som mange børn ofte føler når der tales om uro i klasselokalet. Børne/unge deler derimod med, og det skaber endnu mere nærvær, fokus og ro! Det er en rent fornøjelse at undervise ud fra sådanne en indstilling. Du eller institutionen er velkomne til at kontakte mig, og derved drage nytte af min egen erfaring med Mindfulness i Skolen.

Flow i Livet tilbyder kurser og Workshops til brug af Mindfulness & Yoga Folkesskolen. Nedenstående er eksempler på kurser og Workshop, men vi kan ligeså godt tilpasse sådanne kurser ift. skolen værdigrundlag og i forvejen eksisterende pædagogiske redskaber. Jeg har undervist unge og børn, de sidste 3-4 år i både Yoga og Mindfullness, senest ift. udskolingselever ift. eksamen og Coacher også børn og unge.

 • 6-8 ugers forløb for skolens medarbejder:
  Mindfulness på egen krop og refleksioner ift. læringsrummet
 • Mindfulness i skolen og aktiviteter i læringsrummet:
  Opdelt efter indskoling, mellemtrin og udskoling.
 • SFO valghold Mindfulness & Yoga:
  Med Pia Kornval Hansen, Mindfulness & Yoga Instruktør
 • Udskolingselever ift eksamen: Mindfulness teknikker mv.
  Med Pia Kornval Hansen, Mindfulness & Yoga Instruktør
 • Retræte til skolens medarbejdere:
     3 dage m. Mindfullness og Yoga
 • Indføring af Mindfulness i skolen:
     Sparring og supervision.
 • Foredrag: Mindfulness’ gavnlige effekter i skolen.

Risskov Skole har indført Mindfulness i Skolen – ‘Fra top til tå’ Klink på linket nedenfor og se hvad det har give af effekt:

Vil du gerne vide mere, så kontakt Pia Kornval på 40792245 eller email PiaKornval@FlowiLivet.dk