Individuel psykoterapi

ID-Psykoterapier en hjælp til at hele sår på sjælen. Jeg arbejder indenfor den positive psykologi, dvs ressourceorienteretet. Det kan være lige fra et ønske om en forbedret livskvalitet, dvs. alm dagligdagsproblemer til at takle chok, traumer, angst, eksistentielle kriser etc.

Det er et ‘løbende’ integrativt arbejde hvor jeg benytter mig af forskellige metoder som kognitiv og eksistentiel psykoterapi, meditation, biogenetisk, åbnende og energigivende kropsøvelser, nærende og katalytisk kropsterapi, kropsbevidsthed, drømme, indsigtsgivende billedsymbolarbejde mv.

Individuel terapi giver mulighed for at arbejde med mange områder af din psyke:
– Manglende livsglæde – Lavt selvværd – Følelsen af at livet er meningsløst  – Sorg – Parforholdsrelaterede problemer – Familierelaterede problemer – Generel utilfredshed med tilværelsen – Stress – Generthed – Præstationsangst – Nedtrykthed – Tristhed – Følelsen af at stå udenfor tilværelsen – Behov for en samtalepartner med tavshedspligt – Vanskeligheder på arbejdspladsen –  Smertefulde oplevelser i fortiden – At være bange for dagligdagens udfordringer –
At være konstant bekymret over alt muligt – At tænke negativt om sig selv og andre – Hyppige konflikter med omgivelserne – Stor sårbarhed – Ikke at vide, hvad man vil i tilværelsen – Utilstrækkelighedsfølelse – At føle sig ligeglad  med det meste – At have svært ved at sige fra – At føle sig konstant sløj og uoplagt uden fysiske årsager – Ensomhed.

I denne forbindelser benytter jeg mig også ID-Psykoterapi. Det er en identitetsorienterede terapiform som integrerer udviklings- og forandringsprincipper fra forskellige terapeutiske retninger. Den terapeutiske arbejdsform er “identitets-orienteret”. Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter af vores menneskelige identitet som muligt. Dvs en såkaldte humanistiske terapi-tradition.

ID er også baseret på den erfaring, at vores livskvalitet forøges betragteligt, i takt med, at vi genfinder og styrker kontakten til den dybere identitet eller værenskerne, som ligger bag vores umiddelbare selvforståelse og ydre personlighed. I løbet af vores opvækst er vores umiddelbare medfødte “væren” blevet trængt i baggrunden af og erstattet med mere eller mindre begrænsende selvbilleder og sociale roller. Vores erfaring er, at en vedvarende og mere dybtgående effekt af psykoterapi først opnås, når vi lærer at bryde identifikationen med personlighedens modsætningsfyldte og evigt skiftende forestillinger om sig selv og i højere grad begynder at identificere  os med vores essentielle “værens-kerne”. Her har ID-terapi hentet inspiration fra den såkaldt “transpersonlige psykologi”.