Hvem står bag Flow i Livet?

Om mig selv kan jeg fortælle, at jeg er født i 1968 og privat er jeg hjertens lykkelig sammen med min kæreste Michael, som jeg kender helt tilbage fra folkeskoletiden. Sammen har vi 5 sammenbragte børn mine egne på 13 og 17 år, samt tre drenge på 6, 17 og 21 år.

At arbejde løbende med sig selv er noget som jeg oplever værende en naturlig del af livet. For mig har det givet vejen ind til ‘det rette sted’ og herfra oplever jeg livet er meningsfuldt og givende. Jeg oplever lethed, glæde, energi – og det er herfra at tingene udfolder sig i en positiv retning.
For os alle drejer det sig om at vi som menneske får integreret vores psyke med vores krop, så vi kan få flere ressourcer og energi tilrådelig. Derved opnår vi mere balance, flow og livskvalitet. De primære redskaber som jeg har brugt gennem de sidste 20 år og ikke vil være foruden er åndedrætstræning, meditation og yoga. Det giver mig energi og livskvalitet og ja kort sagt ‘Flow i livet’.
Med sådan et afsæt sætter jeg mine skridt på jorden, fordi det er her jeg oplever den bedste udgave af mig selv. Denne proces giver mig et sted af leve fra, men også ressourcer til at hjælpe andre mennesker videre i livet.

Gennem de sidste 14 år har jeg arbejdet med klienter, centreret omkring stress og performance, men også andre facetter af psyken.
I forbindelse med mit klienterarbejde modtager jeg egenterapi og supervision hos Psykolog Henrik Juul. I egenterapien arbejder jeg med ting som tilfører mig en større rummelighed og forståelse for andres problematikker. Supervisionen giver mig praktisk vejledning om hvorledes jeg bedst hjælper mine klienter og det sikre derved kvaliteten af nærværet og arbejdet med klienten. Samtidigt er det med til at skabe en tryghed for den som er i terapi eller bliver coachet. I mit arbejde anvender jeg forskellige spørge- og feedback-metoder, samtaleterapi, krops- og energiarbejde, drømme og tegneterapi. I 2008 startede jeg mit første Yoga, Meditations- og afspændingshold som hedder ‘Body- & MindFlow’. Jeg har nu 9 forskellige hold og elsker at undervise og arbejde med det jeg gør.

Kort om mit eget forløb:
Jeg har selv været igennem et 2-årig stressforløb og kender stress symptomerne helt ud til fingerspidserne, både fysisk, psykisk og biokemisk. Jeg ved hvordan stress fungerer i kroppen. Hvordan sindet kan fordreje forskellige livsproblematikker sådan, at man kun tror man kan handle eller ikke handle, på en bestemt måde. I mit tilfælde drejede det sig om at få mærket mig selv, set på hvem jeg også var, udover alle de følelser, tanker og overbevisninger, som jeg var tynget af. Et af de største gennembrud for mig var, at jeg begyndte at lytte til kroppens signaler, gennem det jeg kalder for ’sansetræning’. Jeg lavede Yoga, vejrtrækningsøvelser, afspænding, mediterede og lærte derved, at når jeg ‘lyttede’ til signalerne fra min krop, så var jeg levende og MIG. Herigennem voksede min interesse for den kropslige og sanselige del af vores intelligens. Det i sig selv var min Mindfulnesstræning. Det var uden tvivl det som fik mig ud af stressen. Psykoterapi og Coaching var også en nødvendig del af processen. Det hjalp mig til at forstå mig selv, og satte skub i det indre. Jeg vil ikke være foruden dette forløb, da det har været med til at danne den jeg er idag. Jeg en særlig interesse for den kropslige og sanselige del af vores intelligens og for at få den med i mindfulnesstræningen.
Jeg føler mig autentisk og lever i dag af at hjælpe andre ud af deres stress, symptomer, traumer, livsproblematikker mv.

Curricum Vitae:
Født: 14. okt. 1968 Privat: Kæreste Michael og 2 børn, 3 bonusbørn. Sprog: Dansk, engelsk i skrift og tale. Taler og forstår svensk, norsk og lidt tysk Hobby: Yoga, meditation, løb, ture i naturen og min dejlige familie.

Uddannelser og kurser:
2017            Exam. Goodlife Hormonterapeut v/Sally Walker
2014            Exam. HormonYoga lærer v/Dinah Rodrigues, 
2010            Exam. Yogainstruktør fra Hamsa Yoga, samt div. kurser
2011             Diverse massage kurser mv.
2011             Mindfulness Instruktør, ATWork
2010             Certificeret HeartMath Coach hos HeartMath Danmark
2009             ‘Kroppens puls’ – behandlerkursus hos Psykolog, Henrik Juul 2008             Meditations- og udviklingsgruppe hos Svend Trier
2008            Meditationskursus hos Jens-Erik Risom 1993
2006,-´10    Folkeskolelærer uddannelsen, Blaagaard Seminarium
2005 -´08     ID-Psykoterapeut, ID-Instituttet v/ Ole Vadum Dahl
2003 – 2006  HF, VUC Lyngby
1995-´98     Datamatiker fag, Niels Brock Business School
1987- ´89     Teknisk Assistent uddannelsen (Mekanisk Teknologisk linje)

Psykologiske studier & kurser igennem årene:
Hjerneforskning om meditation, assertionstrænig, supervision, kognitiv terapi, familie-terapi, familieopstillinger, systemisk psykologi, NLP, Coaching, filosofi, yoga, meditation, forhandling, ledertræning, præsentationsteknik, BørneYoga kurser, Terapeutisk Yoga Workshops
(forsat..)
Ledelse og samarbejde, Diverse AutoCad kurser, Lisp- og database programmering, Certificeret Lotus Notes Database-udvikler

Ansættelsesforhold & Projekter:
2011-15     Skolelærer, deltid, på International skole, NGG ID
2010-nu     ID-Psykoterapeut og HeartMath Coach hos Flowilivet.dk
2010          Folkeskolelærer, Buddinge Skole.
2009-nu     Opstart af Body- & MindFlow holdene
2009          Meditationslærer på Gentofte Ungdomsskole
2009-nu     Meditations- og yogalærer, Well-come & Spa Fitness
2006          Opstart af ‘Flow i livet’ ID-Psykoterapeut og HeartMath Coach
2004,- ’96  Teknisk Assistent, IT-koordinator og udvikler, Nokia Danmark A/S 1996,-´94  Afdelingsleder og Systemudvikler hos B&E Data ApS
1994-´92   Teknisk Assistent for værktøjsafdelingen, Microtronic A/S
1992,-´89  Teknisk Assistant, Foss Electric A/S.

Medlemskab: ID-Psykoterapeut foreningen og Foreningen for Stressramte