Hvad er FLOW?

Hvad er Flow?

Flow er en berigende oplevelse og opnås når personen er fuld integrerede med hvad han/hun gør. Det er en meningsfuld proces, hvor man er drevet af en følelse der giver optimal energi, fuld opmærksomhed og har succes med processen af aktiviteten.
Når noget opleves meningsfuldt opstår der flow i livet. Menneskers lyst, glæde og engagement udfoldes. Når disse elementer går op i en højere enhed, aktiveres en yderligere energi, naturens medvind, og der opstår overraskende og fantastiske resultater. Mihály Csíkszentmihályi er faderen til flow-begrebet. Læs mere klik her

Flow skaber en mere bæredygtig vej og opstår når det meningsfulde er i spil – værdierne. Du kan opnå flow på mange måder, dybest set handler det om at få adgang til glæden og engagementet i ens liv. At bevidstgøre og inddrag værdierne er derfor et afgørende skridt for at skabe et holdbare fundament. Det kan coaching og psykoterapi hjælpe at åbne op for.

Starte med at have en positiv indstilling til dig selv eller sæt dig et personligt mål
For nogen kan det være svært at komme igang med arbejde med med sig selv – en ‘kick-starter’ som sætter en personlig udvikling i gang (Coaching/terapi i grupper som individuelt). Det kan være overbevisninger eller andre mentale blokeringer som hindre vedkommende i at komme i videre. Betragt det endelige ikke som et kæmpe stort og uovervindeligt ‘projekt’, for så komme du aldrig i gang. Livet er en stor proces, som blot skal sættes i ‘flow-retningen’ også komme tingene af sig selv hen af vejen. En stor hjælp, til at starte med er også at tillade sig selv at komme så tæt så det nu er muligt, på dig selv. Se på Afstress Krop & Sind’ under kurser/hold

Prøv at stille dig selv et par spørgsmål som:
– Hvornår oplevede jeg sidst flow? – Hvordan bringer jeg mig selv i flow, når JEG ønsker det?

På facebook kan du tilmelde dig til gruppen: ‘Flow i livet’. Formålet med denne netværksgruppe er at dele flow oplevelser og etablere forskellige arrangementer som understøtter og muliggør flow i livet. Gruppen henvender sig til personer som ønsker at etablere et flow i sit liv (privat- og arbejdslivet) Disse to areaner er givende for at opnå og etablere et optimalt flow. Det skal dog tilføjes at flow godt kan opleves uden man føler sig lykkelig, men i denne forbindelse vil flow oplevelsen kun opleves i små ‘glimt’ og derfor ikke være en integreret del af personligheden.

Se under kurser som kan være med til at sætte ‘tingene’ i gang for dig.

For mere info. kontakt Pia Kornval, mob.:  4079 2245