Etik & Visioner

I hjertets tjeneste er meget muligt…

FLOW I LIVETs mål er at frembringe mere frit flow i menneskets krop og psyke, så kroppen ikke producerer sygdomme og mistrivsel.

Værdigrundlaget kræser omkring sanserne (mellemhjernen/patte
edyrshjernen) og hvordan disse bringes til mere og mere balance (storhjernen/analytiske). I vor samtid udsættes ca. 25% af befolkningen for stress og mistrivsel, hvilket skyldes for meget ophold i den analytiske del af hjernen og for lidt registreret ophold i sanserne. Krop og sind kommer i en retning af stress og jag, som en retning væk fra det enkelte menneske potentialer og evner!Hvad ønsker du som menneske at bevæge dit liv og dine omgivelser med?

Skal verden opleves sansende og levende må psyken (den analytiske hjerne) og krop (pattedyrshjernen) bringes i mere Flow – derved minskes stress og blokeringer brydes. Flow i livet beskæftiger sig på denne måde med at fremdriften i mennesket, dvs. ressourcer og potentialer i mennesket som praktiseres gennem meditation, kohærenstræning, åndedrætstræning, yoga, coaching og terapi mv.

KORT OM Flow I Livet
I maj 2008 startede jeg (Pia Kornval) Flow i Livet, en micro virksomhed som hjælper virksomheder til bedre udnyttelse af deres ansattes potentialer

Alt efter hvilken type opgave der skal løses, arbejder jeg alene eller sammen med en række kompetente partnere indenfor omtalte områder.

I hjertets tjeneste er meget muligt…

Læs her hvad et kohærent hjerte frembringer. Læs også om Otto Scahmers Mangement ledelses teori, Teori U her

På glædeligt genhør 🙂