LivstilsCoaching

LivsstilsCoaching er et selvudviklingsværktøj, som primært
henvender sig til mennesker, der har det fint og er velfungerende i forvejen.
Når du coaches, handler det om at fremelske dine iboende ressourcer og udfolde
nye kompetencer på forskellige områder. Du vil coaches i at finde egne
svar og løsninger. Det er en målrettet metode, hvor du få sparring og
støtte til personlig udvikling, så du kan opnå det i dit liv, som du ønsker.
Det retter sig mod at styrke selverkendelsen gennem målrettede spørgsmål og
bevidsthedsstyrkende øvelser. Det afklarer dine værdier, behov og motivationsfaktorer. Der sættes fokus på dine styrker og du identificerer dine “indre modstandere”, der gennem mestring kan bringes til at samarbejde.
Du kan bruge coaching til at:

– Forbedre din meditation, spirituelle udvikling, eksamer, Performance
generelt
– Blive bevidst om og sætte personlige mål eller karrieremål.
– Finde ud af hvordan du arbejder effektivt på at nå dine mål.
– Få hjælp til at reflektere over dig selv og se alternative perspektiver.
– Finde ud af hvilke relevante tiltag eller forandringer du ønsker at foretage.
– Få adgang til lettere måder og metoder til at komme til målet.
– Løse indre og/eller ydre konflikter mere hensigtsmæssigt.
– Lære at motivere andre ved positiv energi og udstråling.
– Få adgang til din naturlige autoritet, karisma og gennemslagskraft.
– Lære at konfrontere mennesker omkring dig uden at skabe konflikter
– Under et coachingforløb oplever nogle klienter at det er nødvendigt at bearbejde gamle holdninger, overbevisninger eller opgradere gamle adfærdsmønstre. Disse kan have rødder i tidligere erfaringer og kan komme i vejen for at klienten kan nå sine mål i fremtiden.

I min rolle som coach finder jeg det vigtigt at du oplever at “det rykker” at du føler dig udfordret, beriget og du kan se dine ressourcer for at skabe det liv du ønsker, samt at du oplever at få energi til at handle. Når jeg coacher stiller jeg ikke kun spørgsmål, som en coach normalt ville gøre. Jeg bruger også min erfaring og viden indenfor terapifeltet. Derved bliver coachingforløbet en endnu større succes.